dilluns, 24 d’octubre de 2016

Que sàpia llegir i escriureAbans de començar he de reconéixer que el títol que encapçala aquesta entrada no és meu. Tampoc pertany a cap individu en concret, sinó més bé a tot un col·lectiu, el dels pares d’alumnes. 
Al llarg dels anys que porte a l’ensenyament he escoltat un gran nombre d’ells, en assabentar-se que el seu fill o filla no està aconseguint els objectius escolars previstos, sentenciar lacònicament: “almenys que acabe sabent llegir i escriure”.
Aquest petició “de mínims” expressa ben a les clares la seua convicció en la necessitat que el jove es dote d’unes eines que hom considera bàsiques. Es tracta d’un desig enunciat en veu alta, com si tractaren així d’implorar una ajuda divina que facilitara la seua consecució. Una mena d’última taula de salvació, un intent desesperat de “salvar els mobles”, competencialment parlant.
Sembla com si perdut per perdut es conformaren amb l’assimilació d’uns rudiments que consideren tan simples i abastables. Doncs tant de bo fóra així, jo ho signe ara mateix, però no només per a uns pocs alumnes, sinó, si pot ser, per a la seua totalitat.
I és que eixa última voluntat paternal expressada de forma espontània reflecteix una realitat força més complexa.
M’explique: Què entenem per saber llegir? Si només reduïm la lectura al fet de reproduir unes quantes grafies en veu alta, malament comencem. Però si considerem que una persona sap llegir quan, a més d’una velocitat lectora adient, hi incorpora entonació i, sobretot, una bona capacitat de comprensió, crec que anem encertant el camí.
Sovint les proves de lectura es redueixen a l’aspecte quantitatiu (paraules per minut), com si la qualitat d’un vehicle es poguera mesurar només amb una simple ullada al velocímetre, o, també hi són freqüents, amb la resolució d’un qüestionari que exigeix d’una resposta breu i descontextualitzada que més que avaluar si l’alumne ha copsat el sentit general del text pretén incidir en la seua memòria visual.
I què entenen per saber escriure? Agafar un bolígraf o una llapissera i fer-la dansar lliurement per un paper mentre reprodueix les paraules escrites en una pissarra, impreses en un llibre o dictades pel professor. Doncs no, o millor dit, alguna cosa més que això.
Considere que el fet d’escriure (almenys des de la vessant que s’hi pretén transmetre des de les institucions escolars) comporta d’una forma inherent el fet de crear. A l’alumne se li exigeix que a més d’ésser capaç d’aprehendre els recursos necessaris, tinga el criteri de saber utilitzar-los per tal d’expressar de la forma més exacta possible allò que desitja comunicar, expressar, compartir... Paraules, oracions, narracions...tan s’hi val! però no a la babalà, sinó escollint d’una forma adequada els mots més precisos per expressar les seues idees, cohesionant-les correctament i dotant-les de la coherència necessària per a què quan les llegim ens oblidem de la forma per centrar la nostra atenció en el seu contingut. I com no, escriure un bon text implica foragitar els errors ortogràfics i per descomptat tenir en compte els diferents signes que s’afegeixen per clarificar la pronunciació, com els accents o signes de puntuació.
I és que malament anem si comencem la casa per la teulada. La lectura i l’escriptura són unes eines bàsiques i fonamentals, però no només per aprovar les assignatures de Llengua sinó per acarar amb més opcions la nostra vida acadèmica (un bon lector atén, comprén, estudia i contesta millor) i la nostra posterior inserció social.
Obstacles hi ha, i molts: la manca d’hàbit lector, el fet de no valorar l’ortografia, la rapidesa amb què es realitzen les tasques encomanades... I cada volta més. Una persona que deixa de llegir o va reduint de mica en mica el temps que hi dedica no estanca la seua progressió lectora sinó que l’endarrereix. A més a més els alumnes fora de l’àmbit escolar escriuen molt poc i, malauradament, darrerament les noves plataformes electròniques d’escriptura que hi utilitzen (missatges, correus electrònics, xarxes...) provoquen una generalització d’usos cada cop més vulgars i allunyats de la norma a la qual caldria que retornaren en contextos menys informals com l’acadèmic.
L’altre dia llegia en el diari un article en què un catedràtic expert en innovació educativa afirmava taxativament que ja aniríem bé si els alumnes acabaren l’educació secundària sabent llegint i escriure. Aquesta recent constatació de les meues sospites em féu pensar que possiblement la tasca que se’ns encomana (malgrat les aparences prèvies) siga tan complicada com necessària i imprescindible i que segurament no anem massa errats si redoblem els nostres esforços escorcollant noves estratègies i perseverant en les velles que ens permeten  assolir aquests objectius que, com hem vist, són tan obvis, però que alhora esdevenen massa freqüentment inaprehensibles.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada